Anna: Lektiehjælp i en corona-tid

Anna Eckhart Grafström

Skrevet af Anna Eckhart Grafström

 

Som lektiehjælper tror jeg, at det har været en udfordrende tid for mange af os. Forsommeren plejer at være højsæson for specielt eksamenshjælp. Men sådan har det ikke helt været i år. Gymnasieeleverne har skullet op til mange færre eksaminer. Der har været mindre brug for den intensive hjælp.

Samtidig har det også været svært at mødes. Men jeg tror også det har været en tid, hvor flere forældre har fået en større føling med hvad deres børn laver i skolen og gymnasiet. De har skullet støtte de unge mere fagligt end før, og har skullet hjælpe dem med at skabe en hverdag med hjemmeskole. Forældrene har dermed fået et større indblik i hvad de unges udfordringer er både personligt og fagligt. Dermed også, og om de har brug for noget mere hjælp end hvad skolen kan tilbyde.

Jeg har faktisk fået flere henvendelser i denne periode; specielt slut april/start maj. Men med børn hjemme og en anden virksomhed i udvikling, har det været begrænset hvad jeg har kunnet tage imod. Nogle har også været akutte dag til dag, og det har jeg svært ved at passe ind, når vi er en børnefamilie, men sådan er vilkårene.

Lektiehjælp blev online

Jeg var ved at opstarte lektiehjælp i matematik med en dreng i 8. klasse, da krisen lukkede alt ned. Vi havde faktisk ikke engang nået at mødes endnu. Så det var mildest talt lidt op ad bakke. Vi startede, så lektiehjælp op over Skype og det har fungeret langt fra optimalt. Det var svært ikke at sidde ved siden af hinanden og regne opgaver. Jeg er selv stor en stor fortaler for ’pen and paper math’. Matematik er et håndværk som man læres bedst ved at tegne og regne på papir. Men jeg kan ikke rigtigt kigge eleven over skulderen, når de regner, når det er online. Det er sværere at følge med i hvor fejlene opstår, og derfor svært at hjælpe på den rigtige måde.

En anden ting er at vi har brugt utroligt lang tid på dårlig lyd og dårlig internetforbindelse. Utallige af genkald, som har kostet tid og energi. En af gangene kunne han bl.a. ikke få billede på. Jeg tænkte at det gik, da vi havde brugt 5-10 minutter på at få det til at fungere. Men det blev endnu sværere at kommunikere og vi talte flere gange forbi hinanden.

Men på den anden side har lektiehjælpen sikkert hjulpet ham til at få struktur i en hverdag, som absolut ikke var, som den plejede. Vi nåede også at få indarbejde nogle gode rutiner med at regne i hånden. Der har været mange udfordringer, men der har også været sejre.

I bagklogskaben kunne det nok have været smart med en form virtuel deletavle. Men de fleste som var af en ordentlig kvalitet og som havde de funktioner, jeg havde brug for, skulle jeg betale for. Det kunne mit budget ikke rigtigt bære. Så ville jeg ikke rigtigt tjene på at være lektiehjælper, og jeg ville ikke lægge det ud til forældrene at betale det ekstra.

Men nu holder jeg sommerferie og glæder mig til at han og jeg opstarter lektiehjælp igen efter sommerferien. Der skal vi for første gang mødes normalt efter 3 måneders lektiehjælp over Skype. Vi læser de første 200 sider af Ringenes Herre som ferielæsning, og så skal vi snakke om persongalleriet, når vi kommer tilbage. Og vi skal selvfølgelig tale mere matematik.