Anna: Den svære lektiehjælp i matematik

Anna Eckhart Grafström

Skrevet af Anna Eckhart Grafström

Jeg har lige været i virksomhedspraktik på et gymnasium og der blev jeg igen gjort opmærksom på hvor svært det er at hjælpe i matematik. Det er så afhængigt af hvor eleven er henne rent fagligt, hvordan de lærer bedst og hvad det er der interesserer dem og inspirerer dem. Der er en svær balancegang mellem at hjælpe for meget og for lidt. Hvis du viser eleven hele processen, så får de ikke processen ned i hånden og kan ofte ikke overføre den til næste gang de sidder med et lignende problem. På den anden side så er mange lige så fortabte som før, hvis de kun får vage ledetråde, som ”Prøv at bruge et værktøjsprogram”.

Jeg har ikke selv fundet den gyldne løsning, og oplever ofte selv at ’lede’ eleven for meget af vejen. Men hvad er for meget? Jeg sidder ofte med de svageste elever, og der skal jeg holde dem i hånden langt af vejen, som f.eks. ”Prøv at dividere med 5 på hver side” eller lidt mindre (men stadig meget) hjælp ”Hvad kan du dividere med nu for at isolere x?”

Det har hjulpet mig at dele hjælp op i flere forskellige niveauer af hjælp. Dette er på baggrund af begrebet om Stilladsering, som kendes fra didaktik (studiet af undervisningens mål og indhold). Hjælpen bliver da givet ved at gøre sig klart hvad elevens potentielle udviklingszone er. Hvad er det næste faglige niveau eleven kan komme på med lidt hjælp? Niveauerne kan se ud som følgende:

 1. Demonstrere hele processen (f.eks. du viser hvordan man løser en lineær ligning)
   
 2. Facilitere processen (f.eks. komme med konkret forslag ”Hvad kan du dividere eller gange med på hver side for at isolere x?”)
   
 3. Påpege konkret mulighed (f.eks. ”Først skal du have alle leddene med x til at stå på den ene side og dem uden på den anden”, det kunne også være at give dem en formel)
   
 4. Stille et hjælpende spørgsmål (f.eks ”Har du lavet en opgave med det før?”, ”Kan du finde noget i din bog?” eller ”Kunne du bruge et værktøjsprogram?”)
   
 5. Ingen hjælp
   

I en hjælpesession bevæger jeg mig ofte på flere forskellige niveauer, men jeg vil ofte altid starte på niveau 4, og hvis det ikke virker så niveau 3 osv. Ofte skal eleven dog først have demonstreret hele processen først, men husk så at tage et andet eksempel end eleven sidder med, så du ikke løser opgaven for dem.

Det er ikke nemt at finde nøjagtig den hjælp eleven har brug for, men det er vigtigt at eleven gør sig meget selv som de kan. Kun på den måde opnår de ny viden og færdigheder. Hvis vi som lektiehjælpere overtager for meget af processen fordrer det ikke hverken elevens faglige selvtillid eller kunnen. Det er vigtigt at eleven oplever at der er nogle skridt de kan gå selv.

 

Se Annas lektiehjælper profil her.

Opret dig selv som lektiehjælper her