Anna: Det svære job som skrivevejleder

Anna Eckhart Grafström

Skrevet af Anna Eckhart Grafström

 

Jeg har i november måned, hjulpet en pige med at forberede sig til den skriftlige eksamen i dansk A på VUC. Det var allerede start december, så der var ikke meget tid. Hun læser dansk A enkeltfag på VUC, samtidig med at hun har en elevforberedende stilling hos en kommune. Fra det nye år skulle hun være kontorelev med sigte mod at få en EUX Business. Hun får en studentereksamen på lige fod med alle andre studenter, mens hun får en kontoruddannelse. Gymnasiefagene er hun så vel at mærke selv ved at stykke sammen.
 

Hun har ikke et specielt godt forhold til Dansk som fag. Skønlitteratur siger hende ikke så meget, og hun synes specielt, at novellerne og værkerne kan være svært tilgængelige. Jeg skulle hjælpe hende med den litterære artikel som eksamensgenre, hvor hun skulle analysere og fortolke et kort tekststykke (ca. 5 sider), og derefter perspektivere enten til litterære perioder, genren og/eller tekster med de samme temaer. Det er et videnskabeligt og til tider faktisk akademisk arbejde, som jeg oplever at mange elever synes er svært.


Hun var dog vant til at skrive på sit arbejde, og var god til at formidle, det hun skulle. Men når det kom til den litterære artikel, var det som om hendes forventninger, og måske dårlige faglige selvværd, spændte ben for hende. Vi snakkede om at skrivning er flere processer, og at det ikke skal være perfekt første gang. Jeg anbefalede at hun frit fik skrevet noget om personerne, uden tanke på tekstnedslag (opgaven var en analyse af de personers relation med hinanden).


Men det er slet ikke nemt at være skrivevejleder, og det fungerer ikke specielt godt at sidde og kigge den anden over skulderen, mens de skriver. Det bliver hurtigt en akavet og kunstig situation. Den gode skrivevejledning er derfor afhængig af at den du hjælper, løser nogle fastsatte opgaver mellem mødegangene. Vær tydelig, om hvad du forventer, er arbejdet på til næste gang. Så er der noget I kan redigere i og diskutere fra gang til gang.

 

Lidt gode råd gode om skriveprocesser i Dansk til gymnasieeleven:

 

 1. Start med at skrive frit fra leveren. Lad være med at redigere mens du skriver; heller ikke taste- og stavefejl
   
 2. Kig din tekst igennem:
  • Hvad vil du gerne beholde?
  • Hvad vil du gerne bygge videre på? (måske er der nogle guldkornspointer som du kan uddybe mere?)
  • Er der noget der skal omformuleres eller skrives helt om?
  • Ryd ud i gentagelser
    
 3. Overhold formalia:
  • Husk at underbygge dine pointer med tekstnedslag (brug helst linjenummer). Pas på med for lange citater.
  • Husk formalia for genren i forhold til opbygning (overskrift, indledning, analyse, fortolkning, perspektivering, osv.)
    
 4. Skriv indledning og konklusion til sidst, for bedre sammenhæng mellem disse. Så afspejler det bedst det faktiske indhold i din stil. Husk at konklusionen skal svare på problemstillinger stillet i indledningen
   
 5. Tjek at du har løst opgaven: Tjek opgaveformuleringen igen og overvej om du faktisk har løst den. Det er ærgerligt at have skrevet en ellers god stil, som ikke svaret på opgaven.
   
 6. Læs din stil igennem flere gange, og ret til. Læs den gerne højt for dig selv, så du nemmere kan spotte dumme formuleringer, glemte ord og uklarheder.


 

Se Annas lektiehjælper profil her.

Opret dig selv som lektiehjælper her