Martin W. G. - Lektiehjælp

2450 København SV
Timeløn:
kr. 150,-
Arbejdsradius:
0 km.
Alder:
47 år
Bruger siden:
6/5-2019

Udadvendt Matematik-Økonom tilbyder Matematikhjælp på alle niveauer

Jeg tilbyder Lektiehjælp og Eksamenshjælp i de Matematiske fag.

National-Økonomiske fag kan også komme på tale hvis kontakten indledes i god tid under selve undervisningsforløbet på CBS eller på Økonomistudiet.

Undervisningen vil for unge og voksne typisk foregå online om eftermiddagen når det lige passer ind i elevens tidsplan.

Men når vi er helt ovre Coronaens plagen er det også muligt igen at aftale et personligt møde på Københavns Hovedbibliotek eller hvis vi fx skal repetere beviser så på CBS.

CBS er også ideelt hvis der fx er tale om gruppeundervisning.

og ellers foregår alt undervisning i trygge rammer virtuelt hjemme hos eleven selv.

Jeg tager ingen fast timepris ved første møde, hvor vi aftaler forløbet fremadrettet og derefter kan man løbende booke efter behov, dog minimum 2 lektioner af 1 times varighed ad gangen

Jeg Underviser udover selve teoristoffet også i selve den matematiske bevisførelse og desuden undervises indimellem også i det af de 4 CAS programmer Maple, Ti-Nspire, GeoGebra og WordMat som eleven bruger.

Kvalifikationer

Jeg har arbejdet med lektiehjælp i min fritid i mere end 10 år efterhånden, jeg stiller høje krav til mine elever og forventer at de arbejder seriøst med stoffet imellem undervisningsgangene,

til gengæld bliver de flittige elever så belønnet med høje karakterer og en måske nyfundet glæde ved matematikken når deres kursus er veloverstået.

I 2022 har jeg indtil videre haft mere end 40 elever under mentoring og ALLE har bestået deres eksamener og for de flittigste elevers vedkommende blev de belønnet med tocifrede Karakterer for deres flid.

Corona-krisen har på undervisningsområdet været gavnlig i og med at vi undervisere har skullet tænke i nye baner og virtuel online-undervisning har for alvor vundet indpas i vores faglige værktøjskasse.

Jeg har undervist så mange timer online de sidste 3 år at alle mine timer nu er virtuelle.

Da jeg efterhånden har fundet en rigtig god model som fungerer online på den måde til alles fordel.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Martin W. G.'s kontaktoplysninger.