Haleef Abu T. - Lektiehjælp

2800 Lyngby
Timeløn:
kr. 120,-
Arbejdsradius:
30 km.
Alder:
19 år
Bruger siden:
5/3-2019

Dygtig lektiehjælper søger job

I matematik kan jeg hjælpe elever på alle niveauer fra folkeskole op til 3.g med hhv. algebra, analytisk plan- og rumgeometri(gymnasieniveau), vektorregning i 2D og 3D(gymnasieniveau), differentialligninger(gymnasieniveau), funktionsanalyse og trigonometri. Dertil kan jeg introducere elever i 9. og 10. klasse til infinitesimalregning som er meget brugbart senere hen i skolelivet. Udover det faglige kernestof og supplerende stof kan jeg træne dem i bevisføring især hvad angår den induktive metode. I engelsk kan jeg hjælpe til med grammatisk forståelse, men dertil også få trænet eleverne i at få talt sproget og finde relevante referencer som der kan perspektiveres til under en mundtlig eksamen, dette kan hjælpe til med at få løftet elevernes karakter og deres akademiske kunnen. I samfundsfag kan jeg bidrage med relevante sociologiske, politiske og økonomiske teorier, sådan at elevernes repertoire bliver udvidet, på denne måde lærer de også at analysere cases ud fra teorierne for at danne et grundbillede af hvordan tingene hænger sammen i faget.

Kvalifikationer

Jeg har en del erfaring med at hjælpe klasse- og skolekammerater med at opnå bedre karakterer i deres svagere fag og kan tilbyde letforståelig hjælp med diverse opgaver.

Kontaktoplysninger

Klik på knappen herunder for at få oplyst Haleef Abu T.'s kontaktoplysninger.